kutani

15-kutani-235

Kutani – dòng đồ sứ màu nổi danh một thời của Nhật Bản