Karatsu

Một chuyến dạo quanh lò gốm Hanako Nakazato ở Karatsu

Làng gốm Karatsu, nơi lưu giữ sự độc đáo của gốm Nhật