bát đĩa gốm

Sáng tạo cắm hoa bằng đĩa gốm

Xóa sạch những vết ố vàng trên bát đĩa gốm sứ