Tách Trà Có Nấp Ngũ Sắc Có Triện – Nhật – 9 x 8 cm – 233553

180.000 ₫

còn hàng: 1

Mã: 6032000032881 Danh mục: ,

Mô tả sản phẩm

  • Thương hiệu: Có Triện
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Chất liệu: Sứ
  • Kích thước: 9 x 8 cm

Tách Trà Có Nấp Ngũ Sắc Có Triện - Nhật - 9 x 8 cm - 233553 Tách Trà Có Nấp Ngũ Sắc Có Triện - Nhật - 9 x 8 cm - 233553 Tách Trà Có Nấp Ngũ Sắc Có Triện - Nhật - 9 x 8 cm - 233553 Tách Trà Có Nấp Ngũ Sắc Có Triện - Nhật - 9 x 8 cm - 233553

Tách Trà Có Nấp Ngũ Sắc Có Triện – Nhật – 9 x 8 cm – 233553

Thế giới gốm sứ trực tuyến