Tô Sứ Men Lam Lòng Tô Có Triện – Nhật – 20 x 6 cm – 442129

205.000 ₫

còn hàng: 1

Mã: 8935440009806

Mô tả sản phẩm

  • Thương hiệu: Có Triện
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Chất liệu: Sứ
  • Kích thước: 20 x 6 cm

Tô Sứ Men Lam Lòng Tô Có Triện - Nhật - 20 x 6 cm - 442129 Tô Sứ Men Lam Lòng Tô Có Triện - Nhật - 20 x 6 cm - 442129 Tô Sứ Men Lam Lòng Tô Có Triện - Nhật - 20 x 6 cm - 442129Hình ảnh Tô Sứ Men Lam Lòng Tô Có Triện – Nhật – 20 x 6 cm – 442129

Thế giới gốm sứ trực tuyến