Set Trà Trio Men Lam Cảnh Xưa Gump’s – 323372

Dĩa: 22 x 2 cm ; Dĩa Nhỏ: ( 16 x 2 cm )Tách: ( 8 x 7 cm )

450.000 ₫

còn hàng: 2

Mã: 6032000016181 Danh mục: ,

Mô tả sản phẩm

  • Thương hiệu: Gump's
  • Chất liệu: Men Lam

Set Trà Trio Men Lam Cảnh Xưa Gump's - 323372 Set Trà Trio Men Lam Cảnh Xưa Gump's - 323372 Set Trà Trio Men Lam Cảnh Xưa Gump's - 323372

Set Trà Trio Men Lam Cảnh Xưa Gump’s – 323372

Thế giới gốm sứ trực tuyến