Ly Trà Sứ Có Nắp Vẽ Vàng – Trung Quốc – 9 x 13 cm – 113438

120.000 ₫

còn hàng: 2

Mã: 6032000020401 Danh mục: ,

Mô tả sản phẩm

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Chất liệu: Sứ
  • Kích thước: 9 x 13 cm

Ly Trà Sứ Có Nắp Vẽ Vàng - Trung Quốc - 9 x 13 cm - 113438 Ly Trà Sứ Có Nắp Vẽ Vàng - Trung Quốc - 9 x 13 cm - 113438 Ly Trà Sứ Có Nắp Vẽ Vàng - Trung Quốc - 9 x 13 cm - 113438

Ly Trà Sứ Có Nắp Vẽ Vàng – Trung Quốc – 9 x 13 cm – 113438

Thế giới gốm sứ trực tuyến