Ly Sứ Mèo Maneki Vẽ Vàng Có Triện – Nhật – 7.5 x 9 cm – 123799

100.000 ₫

còn hàng: 1

Mã: 6032000029571 Danh mục: ,

Mô tả sản phẩm

  • Kích thước: 7.5 x 9 cm

Ly Sứ Mèo Maneki Vẽ Vàng  Có Triện - Nhật - 7.5 x 9 cm - 123799 Ly Sứ Mèo Maneki Vẽ Vàng  Có Triện - Nhật - 7.5 x 9 cm - 123799 Ly Sứ Mèo Maneki Vẽ Vàng  Có Triện - Nhật - 7.5 x 9 cm - 123799

Ly Sứ Mèo Maneki Vẽ Vàng  Có Triện – Nhật – 7.5 x 9 cm – 123799

Thế giới gốm sứ trực tuyến