Ly Sứ Có Quai Winnie The pooh – Anh – 8 x 9 cm – 113793

150.000 ₫

còn hàng: 1

Mã: 6032000029501 Danh mục: ,

Mô tả sản phẩm

  • Xuất xứ: Anh
  • Chất liệu: Sứ
  • Kích thước: 8 x 9 cm

Ly Sứ Có Quai Winnie The pooh - Anh - 8 x 9 cm - 113793 Ly Sứ Có Quai Winnie The pooh - Anh - 8 x 9 cm - 113793 Ly Sứ Có Quai Winnie The pooh - Anh - 8 x 9 cm - 113793 Ly Sứ Có Quai Winnie The pooh - Anh - 8 x 9 cm - 113793

Ly Sứ Có Quai Winnie The pooh – Anh – 8 x 9 cm – 113793

Thế giới gốm sứ trực tuyến