Ly Sứ Có Quai Person’s Aito – Nhật – 8.5 x 9.5 cm – 112790

90.000 ₫

còn hàng: 1

Mã: 6032000018781 Danh mục: ,

Mô tả sản phẩm

  • Thương hiệu: Aito
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Chất liệu: Sứ
  • Kích thước: 8.5 x 9.5 cm

Ly Sứ Có Quai Person's Aito - Nhật - 8.5 x 9.5 cm - 112790 Ly Sứ Có Quai Person's Aito - Nhật - 8.5 x 9.5 cm - 112790 Ly Sứ Có Quai Person's Aito - Nhật - 8.5 x 9.5 cm - 112790 Ly Sứ Có Quai Person's Aito - Nhật - 8.5 x 9.5 cm - 112790

Ly Sứ Có Quai Person’s Aito – Nhật – 8.5 x 9.5 cm – 112790

Thế giới gốm sứ trực tuyến