Ly Sứ Có Quai Parka – Ly – Trung Quốc – 9 x 10 cm – 113239

80.000 ₫

còn hàng: 1

Mã: 6032000018841 Danh mục: ,

Mô tả sản phẩm

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Chất liệu: Sứ
  • Kích thước: 9 x 10 cm

Ly Sứ Có Quai Parka - Life - Trung Quốc - 9 x 10 cm - 113239 Ly Sứ Có Quai Parka - Life - Trung Quốc - 9 x 10 cm - 113239 Ly Sứ Có Quai Parka - Life - Trung Quốc - 9 x 10 cm - 113239 Ly Sứ Có Quai Parka - Life - Trung Quốc - 9 x 10 cm - 113239

Ly Sứ Có Quai Parka – Life – Trung Quốc – 9 x 10 cm – 113239

Thế giới gốm sứ trực tuyến