Ly Sứ Có Quai Có Nắp ( Có Chỗ Mài Gừng ) – Nhật – 9 x 10 cm – 234091

100.000 ₫

còn hàng: 3

Mã: 6032000032061 Danh mục: ,

Mô tả sản phẩm

  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Chất liệu: Sứ
  • Kích thước: 9 x 10 cm

Ly Sứ Có Quai Có Nắp ( Có Chỗ Mài Gừng ) - Nhật - 9 x 10 cm - 234091 Ly Sứ Có Quai Có Nắp ( Có Chỗ Mài Gừng ) - Nhật - 9 x 10 cm - 234091 Ly Sứ Có Quai Có Nắp ( Có Chỗ Mài Gừng ) - Nhật - 9 x 10 cm - 234091 Ly Sứ Có Quai Có Nắp ( Có Chỗ Mài Gừng ) - Nhật - 9 x 10 cm - 234091

Ly Sứ Có Quai Có Nắp ( Có Chỗ Mài Gừng ) – Nhật – 9 x 10 cm – 234091

Thế giới gốm sứ trực tuyến