Dĩa Sứ Rau Qủa – Trung Quốc – 13 x 2 cm – 413690

50.000 ₫

còn hàng: 1

Mã: 6032000029961

Mô tả sản phẩm

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Chất liệu: Sứ
  • Kích thước: 13 x 2 cm

Dĩa Sứ Rau Qủa - Trung Quốc - 13 x 2 cm - 413690 Dĩa Sứ Rau Qủa - Trung Quốc - 13 x 2 cm - 413690 Dĩa Sứ Rau Qủa - Trung Quốc - 13 x 2 cm - 413690

Dĩa Sứ Rau Qủa – Trung Quốc – 13 x 2 cm – 413690

Thế giới gốm sứ trực tuyến