Chung Trà Sứ Chữ Đổi Hình Thất Phúc Thần Ngồi Trên Thuyền – Nhật – 6 x 9 cm – 232221

452.000 ₫

còn hàng: 2

Mã: 8935230011064 Danh mục: ,

Mô tả sản phẩm

  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Chất liệu: Sứ
  • Kích thước: 6 x 9 cm

Chung Trà Sứ Chữ Đổi Hình Thất Phúc Thần Ngồi Trên Thuyền - Nhật - 6 x 9 cm - 232221 Chung Trà Sứ Chữ Đổi Hình Thất Phúc Thần Ngồi Trên Thuyền - Nhật - 6 x 9 cm - 232221 Chung Trà Sứ Chữ Đổi Hình Thất Phúc Thần Ngồi Trên Thuyền - Nhật - 6 x 9 cm - 232221

Hình ảnh Chung Trà Sứ Chữ Đổi Hình Thất Phúc Thần  Ngồi Trên Thuyền  – Nhật – 6 x 9 cm – 232221

Thế giới gốm sứ trực tuyến