Chén Sứ Có Quai In Hình Hoa Marui – Nhật – 12 x 4.5 cm – 433461

70.000 ₫

còn hàng: 1

Mã: 6032000030021

Mô tả sản phẩm

  • Thương hiệu: Marui
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Chất liệu: Sứ
  • Kích thước: 12 x 4.5 cm

Chén Sứ Có Quai In Hình Hoa Marui - Nhật - 12 x 4.5 cm - 433461 Chén Sứ Có Quai In Hình Hoa Marui - Nhật - 12 x 4.5 cm - 433461 Chén Sứ Có Quai In Hình Hoa Marui - Nhật - 12 x 4.5 cm - 433461

Chén Sứ Có Quai In Hình Hoa Marui – Nhật – 12 x 4.5 cm – 433461

Thế giới gốm sứ trực tuyến