Cặp Chụy Có Nắp Hàng Xưa Có Triện – Nhật – 9 X10 cm – 234092

400.000 ₫

còn hàng: 1

Mã: 6032000032081 Danh mục: ,

Mô tả sản phẩm

  • Thương hiệu: Có Triện
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Chất liệu: Sứ
  • Kích thước: 9 x 10 cm

Cặp Chụy Có Nắp Hàng Xưa Có Triện - Nhật - 9 X10 cm - 234092 Cặp Chụy Có Nắp Hàng Xưa Có Triện - Nhật - 9 X10 cm - 234092 Cặp Chụy Có Nắp Hàng Xưa Có Triện - Nhật - 9 X10 cm - 234092 Cặp Chụy Có Nắp Hàng Xưa Có Triện - Nhật - 9 X10 cm - 234092

Cặp Chụy Có Nắp Hàng Xưa Có Triện – Nhật – 9 X10 cm – 234092

Thế giới gốm sứ trực tuyến