Cặp Chung Trà Sứ Men Lam Vẽ Vàng Vuông Tròn Có Triện – Nhật – 8 x 7 cm – 233809

120.000 ₫

còn hàng: 1

Mã: 6032000029901 Danh mục: ,

Mô tả sản phẩm

  • Thương hiệu: Có Triện
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Chất liệu: Sứ
  • Kích thước: 8 x 7 cm

Cặp Chung Trà Sứ  Men Lam Vẽ Vàng Vuông Tròn Có Triện - Nhật - 8 x 7 cm - 233809 Cặp Chung Trà Sứ  Men Lam Vẽ Vàng Vuông Tròn Có Triện - Nhật - 8 x 7 cm - 233809 Cặp Chung Trà Sứ  Men Lam Vẽ Vàng Vuông Tròn Có Triện - Nhật - 8 x 7 cm - 233809 Cặp Chung Trà Sứ  Men Lam Vẽ Vàng Vuông Tròn Có Triện - Nhật - 8 x 7 cm - 233809

Cặp Chung Trà Sứ  Men Lam Vẽ Vàng Vuông Tròn Có Triện – Nhật – 8 x 7 cm – 233809

Thế giới gốm sứ trực tuyến