Bộ Bình Trà Sứ Men Lam Thấu Quang – Trung Quốc – 212240

Bình: 11 x 8.5 cm; Chung: 7 x 5.5 cm

525.000 ₫

còn hàng: 1

Mã: 8935210011268 Danh mục: ,

Mô tả sản phẩm

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Chất liệu: Sứ

Bộ Bình Trà Sứ Men Lam Thấu Quang - Trung Quốc - 212240 Bộ Bình Trà Sứ Men Lam Thấu Quang - Trung Quốc - 212240 Bộ Bình Trà Sứ Men Lam Thấu Quang - Trung Quốc - 212240 Bộ Bình Trà Sứ Men Lam Thấu Quang - Trung Quốc - 212240 Bộ Bình Trà Sứ Men Lam Thấu Quang - Trung Quốc - 212240

Hình ảnh Bộ Bình Trà Sứ Men Lam Thấu Quang – Trung Quốc – 212240

Thế giới gốm sứ trực tuyến