CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

Nhằm đảm bảo an toàn cho DIVA GỐM SỨ, đồng thời bảo mật thông tin khách hàng, Website DIVA GỐM SỨ đưa ra Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin dành cho các tổ chức và cá nhân truy cập website.

Chính sách Bảo mật và chia sẻ thông tin của Website DIVA GỐM SỨ mô tả cách thức Website DIVA GỐM SỨ tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng.

1. VỀ VIỆC THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • Thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ email, giới tính.
  • Chúng tôi cũng yêu cầu Khách hàng cung cấp một số thông tin thêm mà chúng tôi có thể sử dụng để chứng thực tài khoản của Khách hàng hoặc xác định và quản trị rủi ro, ví dụ ngày sinh của Khách hàng và các thông tin khác.
  • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website DIVA GỐM SỨ, website DIVA GỐM SỨ chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Khách hàng sẽ không được lưu giữ.

2. VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và Website DIVA GỐM SỨ đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Website DIVA GỐM SỨ. Chúng tôi sử dụng thông tin Khách hàng để:

  • Cung cấp một số tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng
  • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website DIVA GỐM SỨ
  • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam
  • DIVA GỐM SỨ cam đoan sẽ không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm cam kết của chúng tôi ghi trong chính sách bảo mật này.
  • Tuy nhiên, khách hàng không nên trao đổi những thông tin thanh toán, giao nhận của mình cho 1 bên thứ 3 nào khác để tránh rò rỉ thông tin. Khi sử dụng chung máy tính với nhiều người, vui lòng thoát khỏi tài khoản mỗi khi không sử dụng dịch vụ của DIVA GỐM SỨ nữa để tự bảo vệ thông tin về mật khẩu truy cập của mình.
  • Ngoài ra, khách hàng tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Chúng tôi nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin của khách hàng tại DIVA GỐM SỨ sẽ được chúng tôi bảo mật nhưng trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin này cho cơ quan pháp luật
  • DIVA GỐM SỨ hiểu rằng quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của DIVA GỐM SỨ, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 028.71.098.098 hoặc email CS@DIVASHOP.VN

3. VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO BÊN THỨ BA

DIVA GỐM SỨ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Khách hàng có những hành động vi phạm pháp luật.

Thế giới gốm sứ trực tuyến